13 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 113 /2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. rozdz. IV pkt. 3 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 3. pkt. 6 porozumienia zawartego 28.11.2017r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w roku szkolnym 2017/2018 w/w olimpiady.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję międzyszkolne komisje Olimpiady:

 1. W rejonie białostockim w składzie:
  1) Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
  2) Zbigniew Szpakowicz, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  3) Józef Waczyński, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
  4) Waldemar Wilczewski, członek – pracownik Oddziału IPN w Białymstoku.
 2. W rejonie łomżyńskim w składzie:
  1) Paweł Ciborowski, przewodniczący – nauczyciel historii Szkoły Katolickie   Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
  2) Chojnowski Adam, członek – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
  3) Tomasz Chajęcki, członek – nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym
  w Łomży.
 3. W rejonie suwalskim w składzie:
  1) Andrzej Putra, przewodniczący komisji – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach;
  2) Jan Bielecki, członek – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym
  w Suwałkach.

§ 2. Miejsce przeprowadzenia olimpiady:
1) rejon białostocki – Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28;
2)  rejon suwalski – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, ul. Plac Mickiewicza 3;
3)  rejon łomżyński – I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

§ 3. Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniu 14 grudnia 2017r. w godz. 11.00 – 13.00.

§ 4. Komisje międzyszkolne kwalifikują do zawodów okręgowych (III stopnia) – 5 (pięciu) uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, spośród uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Zakwalifikowanie  do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników.

§ 5. Nagrody: wyróżnienie dyplomem pięciu pierwszych uczestników w każdej z kategorii szkół.

§ 6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.