3 listopada, 2021

3 listopada 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

28 października 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. Tekst rozporządzenia Nowelizacja rozporządzenia  przewiduje m.in.: przedłużenie do dnia 30 […]