3 października 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

2 października 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia