13 września 2023

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

8 września 2023  r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem (Dz. U. poz. 1839).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Tekst rozporządzenia