2 października 2023

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

29 września 2023  r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2071).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Tekst rozporządzenia