28 lipca 2022

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, natomiast rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

Załączniki

OPS 2022
Data: 2022-07-28, rozmiar: 85 KB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
Data: 2022-07-28, rozmiar: 277 KB
PCPR 2022
Data: 2022-07-28, rozmiar: 12 KB
placówki udzielające tymczasowego schronienia
Data: 2022-07-28, rozmiar: 14 KB
Interwencja kryzysowa woj. podlaskie
Data: 2022-07-28, rozmiar: 56 KB
zaktualizowane bazy teleadres. SOW
Data: 2022-07-28, rozmiar: 33 KB
zaktualizowane bazy teleadres. K-E
Data: 2022-07-28, rozmiar: 43 KB
zaktualizowane bazy teleadres. P-T
Data: 2022-07-28, rozmiar: 37 KB