30 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku