23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

  • Podlaski Kurator Oświaty – Agnieszka Krokos-Janczyło
  • Wicekurator Oświaty – Beata Laskowska
  • Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego – Krzysztof Sochoń
  • Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego – Franciszek Górski
  • Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Wioletta Kowieska
  • Dyrektor Delegatury w Suwałkach – Bożena Obuchowska
  • Dyrektor Delegatury w Łomży – Witold Gronostajski
  • Główny Księgowy – Halina Popławska