kierownictwo urzędu

23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

Podlaski Kurator Oświaty – Agnieszka Krokos-Janczyło Wicekurator Oświaty – Beata Laskowska Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego – Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego – Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Wioletta Kowieska Dyrektor Delegatury w Suwałkach – Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Łomży – Witold Gronostajski Główny Księgowy […]