8 września 2020

Zarządzenie Nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2020 Plan sieci doradztwa metodycznego
Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2020 Plan sieci doradztwa metodycznego
Data: 2020-09-08, rozmiar: 73 KB