9 września 2020

Zarządzenie Nr 70/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję wojewódzkie komisje wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w następującym składzie:

 

1) Wojewódzka Komisja Konkursu Biologicznego

1. przewodniczący Urszula Bołtryk Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Barbara Ziembińska Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
3. sekretarz Monika Markiewicz-Trosko Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
4. członek komisji Agnieszka Gryczkowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

 

2) Wojewódzka Komisja Konkursu Chemicznego

1.     
przewodniczący Joanna Kłosowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Tomasz Hodun Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
3. sekretarz Dorota Mironiuk Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku
4. członek komisji Aneta Nodzewska Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie

 

3) Wojewódzka Komisja Konkursu Fizycznego

1.     
przewodniczący Dariusz Bossowski II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Hanna Babińska II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
3. sekretarz Irena Sierocka Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
4. członek komisji Ewa Niemyjska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

 

4) Wojewódzka Komisja Konkursu Geograficznego

1.     
przewodniczący Anna Pogorzelska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I

w Białymstoku

2. wiceprzewodniczący Sylwia Rynkiewicz Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku
3. sekretarz Izabela Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
4. członek komisji Alicja Jakimiec Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej

 

5) Wojewódzka Komisja Konkursu Historycznego

1.     
przewodniczący Marzena Korolczuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Ewa Sobecka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
3. sekretarz Małgorzata Chmielewska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
4. członek komisji Marzena Joka Szkoła Podstawowa nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 

6) Wojewódzka Komisja Konkursu Informatycznego

(przeprowadzanego przez Politechnikę Białostocką oraz III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku)

1.     
przewodniczący Tomasz Grześ Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
2. wiceprzewodniczący Sylwia Żylińska-Awruk III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
3. sekretarz Marek Bagiński VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
4. członek komisji Adam Klimowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

 

7) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Angielskiego

1.     
przewodniczący Urszula Juszczuk Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Wojciech Kalinowski Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
3. sekretarz Barbara Osipczuk Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki  w Białymstoku
4. członek komisji Joanna Radziewicz Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 

8) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Białoruskiego

(przeprowadzanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania  im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)

1.     
przewodniczący Anna Demianiuk II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
2. wiceprzewodniczący Walentyna Babulewicz Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
3. sekretarz Beata Kiendyś Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
4. członek komisji Alicja Nidae II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

 

9) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Francuskiego

(przeprowadzanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku)

1.     
przewodniczący Elżbieta Hanc V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

w Białymstoku

2. wiceprzewodniczący Katarzyna

Lul-Worobiej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
3. sekretarz Hanna Szumowska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

 

10) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Niemieckiego

1.     
przewodniczący Aleksandra Kiszkiel-Silwanow XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Ewa Jelska XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
3. sekretarz Renata Kalinowska Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
4. członek komisji Karolina Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

 11) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Polskiego

1.    
przewodniczący Agata Wróbel Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Edyta Komło Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
3. sekretarz Ewa Underlich Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
4. członek komisji Urszula Szutkiewicz Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku

 

12) Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Rosyjskiego

1.     
przewodniczący Dorota Szamborska VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Halina Bancarewicz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
3. sekretarz Regina Bajerska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
4. członek komisji Małgorzata Bancarewicz VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

13) Wojewódzka Komisja Konkursu Matematycznego

1.   przewodniczący Jolanta Kaźmierska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
2. wiceprzewodniczący Małgorzata Korneluk Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
3. sekretarz Iwona Gałaszewicz  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
4. członek komisji Halina Winiarska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

§ 2. Zadania wojewódzkich komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 3. Składy wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych zostaną uzupełnione odrębnym zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty po zakończeniu stopnia rejonowego o liczbę członków komisji odpowiednią do liczby uczestników stopnia wojewódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.