24 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 – list Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

              Kolejny rok szkolny za nami. Kolejny rok wymagający od wszystkich niestandardowych działań. Wojna w Ukrainie wpływa na nasze życie, także na organizację polskiego systemu edukacji. Do naszych szkół i placówek trafiły dzieci uchodźcy z Ukrainy, którym należało stworzyć jak najlepsze warunki nauki i opieki. Dziś, tuż przed wakacjami, składam Państwu moje podziękowania za wspaniałą postawę, jaką wykazaliście się w tym czasie.

Państwo Dyrektorzy

Dziękuję za niezakłóconą organizację pracy szkół i placówek w tych trudnych warunkach. Dziękuję za całoroczną współpracę i gotowość do rozwiązywania pojawiających się problemów. W sposób szczególny dziękuję za zrozumienie i empatię, które okazaliście w każdej sytuacji, gdy pomagaliście dziecku ukraińskiemu, szukającemu miejsca w polskiej szkole. Należą się Państwu wyrazy szacunku za to, że w obliczu nowych wyzwań, zapewniliście Państwo właściwe warunki nauki, opieki, ale też rozwijania zainteresowań wszystkim dzieciom.

Państwo Nauczyciele

Serdecznie dziękuję za całoroczną pracę, której efekty mierzone są postępami
i rozwojem osobowym uczniów. Zdaję sobie sprawę z jakimi trudnościami mierzyliście się Państwo w tym roku szkolnym. Trudy kształcenia na odległość, następnie wysiłek, by zminimalizować jego negatywne skutki, i wreszcie nowe wyzwanie – praca z dziećmi ukraińskimi. Z uznaniem myślę o Państwa pracy w tym okresie i tym bardziej dziękuję za profesjonalizm i oddanie, z jakim wykonujecie swoje obowiązki.

Drodzy Uczniowie

Koniec roku szkolnego to dla Was początek wymarzonych wakacji. Wszystkim z Was, którym w kończącym się roku szkolnym udało się zrealizować zamierzone cele – serdecznie gratuluję.A tym, którym nie wszystko się powiodło, życzę większej motywacji i wiary we własne zdolności. Pamiętajcie, że od września wszystko jest możliwe.

Wszystkim życzę dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu po wakacjach.

       

  Beata Pietruszka
/-/
Podlaski Kurator Oświaty

 

 

Białystok, 24 czerwca 2022 roku