23 czerwca 2022

Programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020.

Łącznie powstały 223 programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego.

Materiały są dostępne pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/2021/12/modelowe-programy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-i-kursow-umiejetnosci-zawodowych/

Z myślą o zapewnieniu dostępności, przed rozpoczęciem roku szkolnego materiały te zostaną dostosowane do standardu WCAG 2.1.