16 maja 2022

Uroczyste podsumowanie wojewodzkich konkursów przedmiotowych.

W poniedziałek, 16 maja, odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 roku oraz wręczenie dyplomów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Ponad dwustu laureatów konkursów odebrało zaświadczenia, a wielokrotni laureaci pamiątkowe grawertony i nagrody. Dyplomy odebrali też obecni na uroczystości stypendyści Ministra Edukacji i Nauki. Jesteście bohaterami dzisiejszej uroczystości. Cieszę się, że po latach pandemii możemy razem świętować Wasze sukcesy (…). Wszyscy jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni powiedziała do zgromadzonych uczniów  Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty.
Gratulacje laureatom oraz stypendystom złożył również Dariusz Piontowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Mamy nadzieję, że ta pasja, która doprowadziła Was do tego miejsca za kilka, kilkanaście lat doprowadzi Was dużo dalej; że to Wy będziecie tymi, którzy będą wyznaczali nowe trendy w nauce, gospodarce, polityce, sporcie.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych. Do stopnia szkolnego konkursów przystąpiło ponad 14 tys. uczestników z 303 szkół podstawowych. Do stopnia rejonowego zakwalifikowano 1517 uczestników, do stopnia wojewódzkiego – 438.
W roku szkolnym 2021/2022 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 211 uczniów szkół podstawowych, a wśród nich jest 21 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie szkół podstawowych zdobyli 256 tytułów laureata konkursu.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki  w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 33 uczniom z 13 szkół województwa podlaskiego.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w szczególności:

  • laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finalistom olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatom konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.