17 maja 2022

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2021/2022

 

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku jest okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do konkursów.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało blisko 463 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz 107 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 14 tys. uczestników z 303 szkół podstawowych. Najpopularniejsze przedmioty, w których uczniowie wzięli udział to: język angielski – 3574 uczestników oraz matematyka – 3145.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano 1517 uczestników, najwięcej z matematyki (322 uczniów). Średnio ok. 11% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 438 uczestników. Stanowili oni ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 211 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego, a wśród nich jest 21 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie szkół podstawowych zdobyli 256 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 1,8% uczestników stopnia szkolnego.

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba

tytułów laureata

4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł
1 1 19 211 256
232

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Wojewódzki Konkurs Liczba laureatów Liczba finalistów
Biologiczny 64 7
Chemiczny 8 23
Fizyczny 15 2
Geograficzny 16 1
Historyczny 19 18
Informatyczny 9 15
Języka Angielskiego 40 20
Języka Białoruskiego 9 5
Języka Francuskiego 3
Języka Niemieckiego 12
Języka Polskiego 19 21
Języka Rosyjskiego 4 10
Matematyczny 38 60
Ogółem 256 182

 

Tytuł laureata z 4 przedmiotów uzyskał:

Hubert Chrostowski Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
Wojewódzki Konkurs:

Fizyczny, Historyczny, Języka Polskiego, Matematyczny

 

92 szkoły podstawowe spośród wszystkich w województwie podlaskim mogą poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2021/2022, jest laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 34
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 10
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 8
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku 7
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku 7
Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 7

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!