10 maja 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” – szkolenie dla nauczycieli

Zespół ds. realizacji programu „Za życiem” organizuje szkolenie „Rynek pracy dostępny dla
wszystkich”, adresowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (pedagogów, psychologów,
nauczycieli, doradców zawodowych), którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi,
realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego.
Szkolenie jest organizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji
oraz programu Za życiem.
Cel główny szkolenia to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w
ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć / lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w
szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji.
Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych. Jest podzielone na dwa moduły. Pierwszy moduł ma
charakter samokształceniowy, realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Drugi moduł
warsztatowy to spotkanie online z trenerem w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.
Rejestracja na część warsztatową szkolenia on-line –
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7122