31 marca 2020

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca zasad oceniania i klasyfikowania uczniów

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane.

W krótkim czasie szkoła stanie przed koniecznością realizacji kolejnego zadania – klasyfikacji i promocji uczniów. Już 24 kwietnia 2020 r. kończą się bowiem zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum.

Więcej informacji na temat zasad oceniania i klasyfikowania w załączeniu.

 

Załączniki

Załącznik do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2020 r.
Załącznik do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2020 r.
Data: 2020-03-31, rozmiar: 70 KB