20 czerwca 2023

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

Zbliżające się wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty. Dotyczy to zarówno szkół, klubów sportowych, biur podróży, organizacji religijnych, jak i prywatnych przedsiębiorców. Nikt nie jest zwolniony z tego obowiązku.
 2. Zgłoszenie wypoczynku jest sprawdzane przez pracowników kuratorium oświaty. Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika kuratorium oświaty i tym samym umieszczenia go w ogólnopolskiej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 3. Baza wypoczynku działa pod adresem: http://wypoczynek.mein.gov.pl .
 4. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny.
 5. Wypoczynek umieszczony w ogólnopolskiej bazie wypoczynku kontrolowany jest przez Sanepid, Policję oraz pracowników kuratorium oświaty.
 6. Zapisując dziecko na obóz, kolonie czy półkolonie warto zapytać organizatora
  o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty.
 7. Rodzice mogą sprawdzić, czy wypoczynek został umieszczony w bazie wpisując jego miejsce i datę lub numer zgłoszenia. Taką informację można również uzyskać
  w Kuratorium Oświaty w Białymstoku podając nazwę organizatora, termin i miejsce wypoczynku.
 8. Wielu pracodawców, dofinansowując dzieciom pracowników różne formy wypoczynku, wymaga potwierdzenia umieszczenia wypoczynku w bazie. Taki dokument rodzice mogą otrzymać wyłącznie od organizatora.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku służą pomocą. Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej www.kuratorium.bialystok.pl – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek, gdzie znajdują się aktualne informacje i materiały instruktażowe.