4 stycznia 2017

Zarządzenie nr 83/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14.12.2016r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia oferty złożonej na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Suwałkach i Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki