6 października 2017

Zarządzenie nr 78/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” dla dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin konkurs plastyczny - Za co kocham Polskę
Data: 2017-10-06, rozmiar: 174 KB
Plakat Za co kocham Polske
Data: 2017-10-06, rozmiar: 4 MB