6 września 2018

Zarządzenie Nr 77/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.