5 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 41/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2019 r

w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Załączniki

Regulamin komisji
Data: 2019-04-05, rozmiar: 695 KB