21 września 2022

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Załączniki

Fundusz jednostki rok 2021
Data: 2022-09-21, rozmiar: 207 KB
Bilans rok 2021
Data: 2022-09-21, rozmiar: 217 KB
Rachunek zysków i strat rok 2021 (1)
Data: 2022-09-21, rozmiar: 212 KB
Informacja dodatkowa rok 2021
Data: 2022-09-21, rozmiar: 247 KB