18 sierpnia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom.

W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 16 konkursów przedmiotowych:

 1. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 6. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 14. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 15. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 16. Wojewódzki Konkurs z Plastyki

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów gimnazjów pracowało blisko pół tysiąca nauczycieli na stopniu rejonowym oraz prawie 150 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Pani Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty wyraziła uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, a także nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji oraz osiągnięciem sukcesu uczniów.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 16 tys. uczestników z 200 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 2949 gimnazjalistów wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 2,6 tys. uczestników, najwięcej z matematyki. Średnio ok. 16% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano blisko tysiąc uczestników. Stanowili oni ok. 6% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2016/2017 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 344 uczniów gimnazjów z województwa podlaskiego, a wśród nich jest 75 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie gimnazjaliści zdobyli 451 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba

tytułów laureata

6

tytułów

5

tytułów

4

tytułów

3

tytuły

2

tytuły

1

tytuł

1 3 3 13 55 269 451
344

 

Tytuł laureata z 6 przedmiotów (fizyki, geografii, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki) uzyskała:

Agnieszka Szpakowska Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

 

79 gimnazjów spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2016/2017, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku 108
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 31
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 25
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 20
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 16
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 15

Liczba przyznanych tytułów z poszczególnych przedmiotów

Konkurs Laureatów Finalistów
Biologiczny 54 39
Chemiczny 31 29
Fizyczny 43 18
Geograficzny 35 24
Historyczny 13 38
Informatyczny 10 45
Języka Hiszpańskiego 1 2
Języka Polskiego 59 58
Języka Angielskiego 28 37
Języka Białoruskiego 19 7
Języka Francuskiego 20 3
Języka Niemieckiego 23 12
Języka Rosyjskiego 16 21
Matematyczny 73 62
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 22 57
z Plastyki 4 4
Ogółem 451 456
Część artystyczna
Dyrektorzy szkół z największą liczbą laureatów przyjmują gratulacje
Grawertony i nagrody dla wielokrotnych laureatów
Laureaci robią zdjęcia pamiątkowe
Laureaci składają podziękowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty
Laureatka z największą liczbą tytułów przyjmuje gratulacje
Pani Kurator składa podziękowania dyrektorom i przewodniczącym
Podlaski Kurator Oświaty składa podziękowania i gratulacje
Wielokrotni laureaci
Wojewoda Podlaski składa podziękowania i gratulacje
Laureaci
Wręczenie dyplomów laureatom Wojewódzkic Konkursów Przedmiotowych