18 sierpnia 2017

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2016/2017

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana w Białymstoku była okazją do podsumowanie konkursów, ale przede wszystkim do złożenia gratulacji wszystkim laureatom.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono
10 konkursów przedmiotowych.

  • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  • Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  • Wojewódzki Konkurs z Plastyki
  • Wojewódzki Konkurs Informatyczny

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowanie konkursami przedmiotowymi. Potwierdza to odpowiedni system motywowania do uczenia się i systematycznej pracy, promujący ambitną i kreatywną młodzież. Z pewnością nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniego zarządzania oraz wytworzenia właściwej atmosfery edukacji szkolnej.

W komisjach, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do sprawdzenia prac uczniów szkół podstawowych, pracowało ponad dwustu nauczycieli na stopniu rejonowym oraz blisko 100 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Pani Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty wyraziła uznanie i podziękowanie wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, a także nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji oraz osiągnięciem sukcesu uczniów.

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło prawie 11,5 tys. uczestników z 291 szkół podstawowych. Najpopularniejszy była matematyka – 2384 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 1 tys. uczestników, najwięcej z przyrody i języka polskiego. Średnio ok. 9,4% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 335 uczestników. Stanowili oni ok. 3% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2016/2017 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 164 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego. Przyznano im 196 tytułów laureata konkursu. Stanowią to ok. 1,7% uczestników stopnia szkolnego.

 

Liczba laureatów w szkołach podstawowych w r. szk. 2016/2017

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba tytułów laureata
4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł 196
1 4 21 138
164

Tytuł laureata z kilku przedmiotów uzyskali:

Imię i nazwisko laureata Nazwa szkoły Liczba tytułów
Maja Karwowska Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 4
Mariusz Kossakowski Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 3
Zuzanna Laskowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku 3
Stanisław Antoni Pańkowski Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Zespole Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 3
Magdalena Wojnar Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku 3

21 uczestników konkursów przedmiotowych zdobyło 2 tytuły laureata.

79 szkół podstawowych spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2016/2017, jest laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Nazwa szkoły Liczba tytułów
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 9
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 8
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 8
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku 6
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku 6
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku 6

 

Liczbę laureatów oraz finalistów z poszczególnych przedmiotów przedstawia poniższa tabela.

Konkurs Liczba laureatów Liczba finalistów
Historyczny 12
Informatyczny 10 8
Języka Polskiego 35 31
Języka Angielskiego 55 3
Języka Białoruskiego 12 6
Języka Niemieckiego 5 11
Języka Rosyjskiego 10
Matematyczny 31 34
Przyrodniczy 24 41
z Plastyki 2 3
Ogółem 196 137

 

Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy!