akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

30 października 2017

Podstawowe informacje o akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie podlaskim

Podstawowe informacje o akredytacji form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim Akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w szczególności art. 117, 118; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. […]