4 stycznia 2022

Informacje dotyczące składania wniosku wraz z załącznikami o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Informacje dotyczące składania wniosku wraz z załącznikami o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Całość ww. dokumentacji należy składać w skoroszycie plastikowym z przezroczystą okładką (pozwalającym na swobodne rozdzielenie dokumentów). Dokumentacja powinna być wydrukowana dwustronnie, przedziurkowana i wpięta bezpośrednio do skoroszytu. Nie należy umieszczać poszczególnych kartek składanej dokumentacji w osobnych koszulkach foliowych. Dokumentacja nie powinna zawierać stron tytułowych, stron oddzielających poszczególne części złożonej dokumentacji, przekładek, dokumentów zbindowanych lub w twardych oprawach.

Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762) nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z planami urlopowymi lub innymi, w związku z tym prośby nauczycieli zawierające wskazanie terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nie będą uwzględniane.