4 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku

30 marca 2018 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.