26 lutego 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodoweg

20 lutego 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.