25 października 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – październik 2018

W numerze:

  • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018
  • Tutoring – alternatywa dla tradycyjnego wychowania
  • O spójność wychowawczą
  • Technik transportu kolejowego – reaktywacja
  • Szkoła na miarę nowych wyzwań
  • Rola szkół zawodowych w kształceniu kadr na potrzeby regionu na przykładzie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce Kuźni kadr dla regionu

Załączniki

Październik 2018
Data: 2018-10-25, rozmiar: 8 MB