23 marca 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2018

W numerze:

  • O „Żołnierzach Wyklętych”
  • Pamięć o Danucie Siedzikównie „Ince”
  • Śladami walki o wolność
  • Jan Paweł II – Papież Wolności
  • Uroczystość 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armi Krajowej w Łomży
  • Refleksje o edukacji patriotycznej i obywatelskiej
  • Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej
  • Trudna sztuka precedencji
  • Zwykły … Niezwykły rok w Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”
  • Gawędy Podlaskie czyli spotkanie z tradycją

Załączniki

Marzec 2018
Data: 2018-03-23, rozmiar: 11 MB