16 stycznia 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2017

W numerze:

Co oznacza uzyskanie rekomendacji do uhonorowania orderem, odznaczeniem, medalem, nagrodą i co oznacza dostąpienie takiego zaszczytu

Informacje dotyczące pracy przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Postawy nauczycieli – ku refleksji

Ocenianie w szkole

Statuty szkół/placówek po zmianach

Działania Podlaskiej Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

Załączniki

Grudzień PWO
Data: 2018-01-16, rozmiar: 31 MB