5 lutego 2024

Muzeum Pamięci Sybiru z Nagrodą Muzealną Rady Europy 2024

Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy 2024. Decyzja zapadła 5 grudnia
2023 r. na posiedzeniu Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
Oprócz tego Muzeum zostało nominowane do nagrody Europejskiego Muzeum Roku.
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://sybir.bialystok.pl/nagroda-muzealna-radyeuropy-2024