19 czerwca 2019

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli i dyrektorów. To dzięki Państwu młodzi ludzie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, poznają bogactwo otaczającego nas świata. Pod Państwa opieką uczniowie kształtują swoje charaktery, mierzą się z przeciwnościami, przezwyciężają własne słabości i ograniczenia, czerpią naukę z ewentualnych niepowodzeń.

Znam doskonale trud i specyfikę pracy nauczyciela – sam przez 20 lat pracowałem przy tablicy. Wiem, że Państwa obowiązków nie da się zamknąć w kilku godzinach lekcyjnych. Zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu pochłania przygotowanie do zajęć i sprawdzenie klasówek. W pełni podzielam pogląd, że nauczyciel swoją funkcję wychowawczą pełni również poza godzinami pracy w szkole, a autorytet buduje przez to, jakim jest człowiekiem.

Mijający rok był trudnym czasem dla całego środowiska oświatowego. Jestem świadomy, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia, z jakimi wyzwaniami muszę się zmierzyć jako Minister Edukacji Narodowej. Wierzę jednak, że uda nam się znaleźć porozumienie i odbudować wspólnotę. Już dziś deklaruję, że wkrótce spotkam się ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Chcę, aby fundamentem naszej współpracy stały się przekonania, które wszyscy podzielamy, m.in. wzrost prestiżu zawodowego oraz odbudowa etosu nauczyciela.

Szanowni Państwo, konsekwentnie realizujemy postanowienia, które zostały wypracowane podczas negocjacji prowadzonych z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Pragnę wyraźnie podkreślić, że porozumienie podpisane 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z KSOiW NSZZ „Solidarność” obejmie wszystkich nauczycieli, niezależnie od ich przynależności związkowej. To dobre rozwiązania, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że otrzymają Państwo największe podwyżki spośród wszystkich grup zawodowych sfery budżetowej. Nie waham się powiedzieć, że jest to historyczny wzrost płac. Nigdy wcześniej pensje nauczycieli nie zostały podniesione w jednym roku o blisko 15 proc. To efekt styczniowego zwiększenia wynagrodzenia o 5 proc., a także podwyżka pensji o 9,6 proc., którą otrzymają Państwo już od września 2019 r.

Przypomnę również, że w wyniku rozmów prowadzonych z reprezentatywnymi związkami zawodowymi skróciliśmy ścieżkę awansu zawodowego i wróciliśmy do oceny pracy sprzed września 2018 r. Wsparcie otrzymają najmłodsi stażem nauczyciele, którzy skorzystają z dodatkowego świadczenia „na start” w wysokości 1000 zł. Warto również podkreślić, że nauczyciele pełniący funkcję wychowawców już od września 2019 r. otrzymają dodatek za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł. W podpisanym porozumieniu zobowiązaliśmy się również do zmniejszania uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej, a także do konsekwentnej pracy nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli. Wiem, że wkrótce odczują Państwo rzeczywiste efekty wynegocjowanego porozumienia.

Przed Państwem czas letniego wypoczynku – czas wytchnienia od codziennych obowiązków. Życzę wszystkim spokoju, wyciszenia, jak najwięcej chwil spędzonych w gronie rodziny i najbliższych. Mam nadzieję, że nadchodzący czas pozwoli odnaleźć inspirację oraz entuzjazm do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjno-wychowawczych.

Spokojnych, bezpiecznych wakacji!

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki