10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

L.p. Marka

i typ pojazdu

Stan Numer  rej. Przebieg  w km. Pojemność silnika Rok produkcji Rodzaj silnika
1. Skoda Octavia II uszkodzony BI 95043 342 328 1968 cm3 2006 diesel

Wobec powyższego jednostki zainteresowane ww. składnikiem rzeczowe majątku ruchomego winny złożyć pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (druk wniosku w załączeniu). Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 60 dnia od daty wpływu.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do dnia 30 listopada 2017 r., do godz. 10.00 na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Pojazd można oglądać w siedzibie Kuratorium Oświaty, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w dni powszednie, w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Sabina Dąbrowska, tel. 85 748 48 37, adres email   sdabrowska@kuratorium.bialystok.pl  .

Załączniki