21 listopada 2016

Rejestry prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

1. Rejestr skarg i wniosków.

Rejestr prowadzony przez Izabelę Lutarewicz p.204

2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Rejestr prowadzony przez Joannę Strankowską p.206

3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Rejestr prowadzony przez Joannę Strankowską p.206

4. Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego oraz rejestr decyzji o nadaniu i odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Rejestr prowadzony przez Justynę Kapuścińską p.101

Wszystkie prowadzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty rejestry dostępne są w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30