4 kwietnia 2023

Sprawozdania finansowe za 2022

Załączniki

Bilans jednostkowy Roczny 2022
Data: 2023-04-04, rozmiar: 216 KB
Rachunek zysków i strat jednostkowy Roczny 2022
Data: 2023-04-04, rozmiar: 212 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny 2022
Data: 2023-04-04, rozmiar: 207 KB
Informacja dodatkowa jednostkowa Roczny 2022
Data: 2023-04-04, rozmiar: 247 KB