24 stycznia 2017

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową http://www.seo2.npseo.pl.  Prosimy Państwa Dyrektorów o wypełnienie w dniach od 30 listopada do 15 grudnia 2016 r. zamieszczonego tam formularza, wcześniej dostępnego w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20162017.html).

Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od godz. 12.00 w dniu 30.11.2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.
W Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji w sprawie monitorowania udzielają:
• starszy wizytator Krzysztof Sochoń – tel. 85 748-48-22,
e-mail: ksochon@kuratorium.bialystok.pl
• wizytator Tadeusz Andrzej Mosiek – tel. 85 748-48-04,
e-mail: tmosiek@kuratorium.bialystok.pl