26 stycznia 2017

Wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty – możliwości uznania lub potwierdzenia. Informacje ogólne

Z dniem 31 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady i tryb postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą:

Uznanie świadectwa zagranicznego:

UWAGA! Postępowania w celu uznania świadectw nie prowadzi się w odniesieniu do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeśli ich posiadacze zamierzają kontynuować w Polsce naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącym.