25 maja 2021

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9:

8 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 – komisja na powierzenie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

9 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 – komisja na wspieranie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 2 czerwca 2021 roku do godz. 15.30 na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu, adres e-mail oraz komisję, w pracach której zgłasza udział.

Osoba wytypowana do pracy w komisji zostanie o tym powiadomiona.