2 czerwca 2021

Spotkanie z organizatorami wypoczynku

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na spotkanie on-line, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do 10 czerwca 2021 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszone osoby otrzymają link do spotkania najpóźniej do 14 czerwca.