12 stycznia 2018

„Otwarte Szkoły” – zima 2018

Państwo Dyrektorzy szkół w województwie podlaskim,

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w ramach „otwartej szkoły”.

Zgłoszenia proszę dokonać poprzez zamieszczony poniżej formularz:

http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/kontekst.aspx