27 listopada 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku – podpisywanie zgłoszeń przez profil zaufany e-PUAP

Informuję, że w związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

Serdecznie zachęcam organizatorów wypoczynku do skorzystania z tej możliwości, która w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy umieszczanie zgłoszeń w bazie oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

Logo profilu zaufanego

Profil zaufany można uzyskać TUTAJ.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
Beata Pietruszka