7 czerwca 2024

Formularz aktualizacji zgłoszenia wypoczynku dzieci młodzieży

Aktualizacja zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizatorzy wypoczynku, który został umieszczony w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia właściwego kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza korekty zgłoszenia wypoczynku, który należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Załączniki

Formularz aktualizacji zgłoszenia wypoczynku dzieci i mlodzieży
Formularz aktualizacji zgłoszenia wypoczynku dzieci i mlodzieży
Data: 2020-01-02, rozmiar: 23 KB