7 sierpnia 2018

Definicja pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wyjaśnienie w sprawie zdefiniowania pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Na podstawie opinii wydanej przez Ministerstwo Zdrowia Departament Matki i Dziecka stwierdzono, że w celu zagwarantowania dziecku przewlekle choremu w placówce wypoczynku bezpiecznych warunków pobytu może być stosowana definicja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Pediatrics”:

„Choroba przewlekła musi:

 1. mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze,
 2. trwać przynajmniej jeden rok,
 3. powodować jedno lub więcej z poniższych następstw:
  1. ograniczenie w funkcjonowaniu, codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, w odniesieniu do sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz rozwoju społecznego,
  2. zależność od jednego z poniższych ograniczeń wynikających z choroby:
   • przyjmowanie leków,
   • specjalistyczna dieta,
   • sprzęt medyczny,
   • używanie urządzeń podtrzymujących zdrowie lub życie,
   • konieczność stałej opieki ze strony drugiej osoby,
   • potrzeba opieki medycznej, psychologicznej, edukacyjnej, innej niż skierowana do zdrowych rówieśników, biorąc pod uwagę okresy leczenia i wynikającą z nich konieczność pozostawania na dłuższe okresy w domu.