1 lipca 2020

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla organizatorów

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży
organizowanego w kraju i za granicą

 

  1. Nie uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Organizatorzy wypoczynku powinni dodatkowo stosować się do zaleceń określonych w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży” https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku.pdf
  3. W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych, podczas przejazdów lub pobytu na wypoczynku, należy stosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  4. W kwestiach szczegółowych zaleceń obowiązujących na poszczególnych terenach, można kontaktować się z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.
  5. W serwisie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  6. Bezpiecznemu wypoczynkowi za granicą poświęcona jest strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” https://polakzagranica.msz.gov.pl/
  7. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  8. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
  9. Zaleca się również, aby organizatorzy zagranicznego wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).