22 września 2021

ZUS zaprasza do udziału w projekcie i olimpiadzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie ,,Lekcje z ZUS”.

Projekt ,,Lekcje z ZUS” składa się z 4 lekcji. Zapewniamy materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.

 Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022

Adresatami Olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, którzy w roku zgłoszenia do Olimpiady mają mniej niż 20 lat. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych w szczególności realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 29 października 2021 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 23 listopada 2021 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 11 stycznia 2022 r.
  • III etap Olimpiady (ogólnopolski): 8 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

Prosimy o kontakt w sprawie organizacji zajęć ,,Lekcje z ZUS” z Moniką Michałowską 85 7486650, monika.michalowska@zus.pl