21 listopada 2022

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki i metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały zostały przygotowane w formie online i są dostępne na stronie ncez.pzh.gov.pl

Materiał „Zdrowe dzieciaki to my!” jest odpowiedzią na problemy zdrowotne dzieci i młodzieży, które wynikają z długotrwałego okresu nauki zdalnej oraz potrzeby nauczania wczesnoszkolnego w tym zakresie. Opracowany materiał jest narzędziem dla nauczycieli i rodziców, które ma pomóc w wyzwaniu jakim jest edukacja prozdrowotna w szkole.

Opracowanie Zdrowe dzieciaki to my!” pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych, bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia.

Bogato ilustrowany materiał edukacyjny Zdrowe dzieciaki to my!” wraz z zadaniami do samodzielnego rozwiązywania  jest skierowany do uczniów klas I-III. Ma on atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną  i zawiera m.in. zadania dla dzieci w tym wykreślanki, rysowanki, rebusy. Z kolei dla nauczycieli zostały przygotowane gotowe scenariusze lekcji. Bohaterami książki są Julka i Tymek, którzy towarzyszą dzieciom przez wszystkie rozdziały książki. Uczniowie dowiedzą się od nich co to znaczy zdrowo żyć, a także, że zdrowie jest naszą wspólną wartością, o którą należy dbać. Książka może zostać wykorzystana w czasie lekcji, ale też do samodzielnego czytania w domu. Mamy nadzieję, że ta publikacja  i scenariusze lekcji opowiadające jak zdrowo żyć zaciekawią uczniów na tyle, że staną  się oni wśród swoich rówieśników, podobnie jak jej bohaterowie Tymek i Julka, MŁODYMI PROMOTORAMI ZDROWIA.

Materiały dostępne są w formie online, do pobrania ze strony

https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/zdrowe-dzieciaki-to-my-efektywne-narzedzie-edukacji-prozdrowotnej-w-szkole/

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w webinarze na temat problematyki żywienia dzieci w szkole połączonego z promocją materiału „Zdrowe dzieciaki to my!”, który odbędzie się 23 listopada 2022 r. w formie spotkania online.

Link do rejestracji: https://www.pzh.gov.pl/webinar-szkolenie-online-materialy-edukacyjne-zdrowe-dzieciaki-to-my-dla-nauczycieli-i-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-ksztaltowanie-prawidlowych-nawykow-stylu-zycia-wsrod-dz/

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNhOTk2ZWUtZjNmOS00YTYwLWIxODYtMDdlODFhOTY4MDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22679e83ae-d746-493d-b1ae-14c82c1a37f0%22%2c%22Oid%22%3a%221d60a4be-a717-4471-9362-bffa492c927d%22%7d