31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 108/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki

zarzadzenie_nr_108_2018
Data: 2021-07-26, rozmiar: 134 KB