3 lutego 2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zmiany w nowej podstawie programowej, a zastosowanie metody EduMX na pierwszym etapie nauczania”, które odbędą się w dniu 15 lutego 2017 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul Złota 4, sala 102.

Zajęcia skierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Proponowana metoda EduMX wraz z obudową dydaktyczną EduMATRIX wpisuje się w propozycję nowej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Wpisuje się również w realizację celów szczegółowych projektu uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 1września 2016 r. pn. „Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”.

Program warsztatów oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/3151

Swój udział w zajęciach należy potwierdzić do dnia 12 lutego 2017 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny pod adresem:

http://e.bialystok.edu.pl/mod/questionnaire/view.php?id=7145